Vi skaper varige verdier
og bidrar til gode lokalsamfunn


KI er en positiv og aktiv samfunnsbygger med bedrifter som bidrar i lokalsamfunnet. Gjennom handlekraft, skaperglede og kompetanse skal vi utvikle eiendom, skape lønnsomme bedrifter og egne merkevarer i midt-Norge.

Handlekraft – Utadvendt – Skaperglede – Kompetanse


KI utvikler boliger, nabolag og lokalsamfunn i raskt voksende regionsenter  i Trøndelag og Nordmøre. Vi driver eiendomsutvikling med både salg og utleie av boliger og næringsarealer. Med lokal forankring er KI en aktiv eier av små og mellomstore selskaper i Midt-Norge, med hovedvekt innenfor eiendom, entreprenør, byggevarer og faghandel møbel. Vi jobber tett med Optimera Montér, Norgeshus og Fagmøbler Norge med å utvikle en del av virksomhetene våre. I dag er vi etablert på Frøya, Hitra, Fosen, Aure, Melhus, Trondheim, Verdal, Stjørdal og Røros. Totalt er vi omlag 350 ansatte. Vår ambisjon er å skape og utvikle lønnsomme bedrifter, bygge infrastruktur og bygg som skal være gode hjem for folk og bedrifter. KI vil bidra til at lokalsamfunnene er gode og levende steder som byr på varer og tjenester alle trenger.

Vår visjon er å skape varige verdier og bidra til gode lokalsamfunn. Våre kjerneverdier er: Handlekraft – Utadvendt – Skaperglede – Kompetanse.

46

KI selskaper

346

KI ansatte

68

KI eiendommer

125

KI utleieforhold

Siste nytt