Vi skaper varige verdier
og bidrar til gode lokalsamfunn


KI er en positiv og aktiv samfunnsbygger med bedrifter som bidrar i lokalsamfunnet. Gjennom handlekraft, skaperglede og kompetanse skal vi utvikle eiendom, skape lønnsomme bedrifter og egne merkevarer i midt-Norge.

Handlekraft – Utadvendt – Skaperglede – Kompetanse


KI driver eiendomsutvikling med både salg og utleie boliger og næringsarealer. Våre entreprenørselskaper jobber med våre egne prosjekter, men har også omlag halvparten av sin virksomhet utenfor konsernet. Våre utbyggingsprosjekter teller ca 650 enheter som vi i de neste årene kommer til å realisere ulike steder i midt-Norge. Vi har gode samarbeidspartnere i det lokale næringslivet som jobber sammen med oss på våre prosjekter. KI omsetter for ca 610 millioner i 2021 og sysselsetter ca 350 mennesker på Frøya, Hitra, Fosen, Aure, Kristiansund, Orkanger, Melhus, Trondheim, Stjørdal og Røros. I samspill med vår eiendomsutvikling driver vi tjenesteyting og detaljhandel innenfor ulike bransjer og kjedekonsepter. Vår ambisjon er å skape og utvikle bedrifter, bygge infrastruktur og bygg som skal være gode hjem for folk og bedrifter. Vi vil bidra til at våre lokalsamfunn er gode og levende steder som byr på varer og tjenester vi alle trenger.

Vår visjon er å skape varige verdier og bidra til gode lokalsamfunn. Våre kjerneverdier er: Handlekraft – Utadvendt – Skaperglede – Kompetanse.

46

KI selskaper

346

KI ansatte

68

KI eiendommer

125

KI utleieforhold

Siste nytt