Vilje og kompetanse på kysten


KI har en ambisjon om å være en positiv samfunnsbygger med bedrifter som bidrar i lokalsamfunnet. Gjennom sterk vilje, god evne og kompetanse skal vi utvikle lønnsomme bedrifter og egne merkevarer.

Vilje og kompetanse på Trøndelagskysten


Vi har vår base og utspring på Trøndelagskysten med røtter helt tilbake til 1868. Positiv samfunnsutvikling i våre geografier er viktig for oss. Ved hjelp av våre verdier utvikler vi lønnsomme bedrifter og egne merkevarer.

Vilje – Evne – Seriøsitet – Åpenhet

46

KI selskaper

346

KI ansatte

68

KI eiendommer

87

KI utleieforhold

Finn din nye bolig


Se våre eiendomsprosjekter.

Siste nytt