Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er viktig for KI Investeringsselskap. Vi er ansvarlige og bidrar til mer bærekraftige samfunn.

Vi skal jobbe tett med våre leverandører og partnere for å sikre bærekraftige og rettferdige samfunn. Vi vet at næringslivet har en viktig rolle å spille, og vi tar ansvar for vår del. Vi har tydelige interne og eksterne krav, vi etterlever åpenhetsloven og gjennomfører grundige vurderinger for å oppnå målene våre.

Vi følger retningslinjene fra OECD for flernasjonale selskaper, i tillegg til FN- og ILO-konvensjoner og nasjonale lover. Vi krever også at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme.

Aktsomhetsvurderinger

KI Investeringsselskap jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre hele leverandørkjeden vår. Vi har avdekket noen avvik knyttet til menneskerettigheter og gode arbeidsforhold, og vi vil forsikre at disse avvikene blir lukket.

Vi har gjennomført grundige undersøkelser både på konsernnivå og for hvert enkelt selskap. Vi har kontroll på våre egne operasjoner og leverandører, og vi har tatt vurderinger basert på tilgjengelig informasjon om aktørene, bransjene de er i og hvor de befinner seg geografisk. For de aktørene vi er usikre på, har vi samlet inn mer informasjon.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at norske virksomheter respekterer og informerer om hvordan de håndterer negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold når de produserer varer og tjenester.

KI Investeringsselskap har et stort nedslagsfelt i Midt-Norge, og vi har fokus på at både profesjonelle og private aktører skal føle seg trygge på at leveransene fra KI tilfredsstiller relevante krav.

I samsvar med dette vil vi hvert år publisere en redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.

Informasjonsplikt

KI Investeringsselskap skal gjøre det enkelt for allmennheten å stille spørsmål for å få informasjon om hvordan det arbeides med åpenhetsloven, samt hvordan vi håndterer mulige negative konsekvenser.

Du er velkommen til å rette alle spørsmål om hvordan KI forholder seg til dette ved å sende epost til apenhetsloven@ki-i.no.

Link til redegjørelse

Redegjørelse for KI Investeringsselskap ver 2.0