Ukentlig

Mandag kl. 10:00
Innsending av inngående faktura

Onsdag kl. 10:00
Godkjenning av inngående faktura

Mandag / onsdag / fredag
Utgående fakturaer

Månedlig

5. i påfølgende måned
Timelister innleveres til regnskap

5. i påfølgende måned
Utlegg timelønnede

10. påfølgende måned
Utlønning timelønnede

20. i inneværende måned
Innmelding om forskudd

25. i inneværende måned
Utlegg fastlønnede

Løpende / senest siste dag i måneden
Bankkortkvitteringer

Siste dag i måneden
Utlønning fastlønnede

Kalender kommer her