Bli med på laget vårt!

Vi skaper varige verdier og bidrar til gode lokalsamfunn

• Handlekraft • Utadvendt • Skaperglede • Kompetanse

KI investeringsselskap er en positiv og aktiv samfunnsbygger med bedrifter som bidrar i lokalsamfunnet. Gjennom handlekraft, skaperglede og kompetanse utvikler vi eiendom, skaper lønnsomme bedrifter og egne merkevarer. KI hadde i 2022 en omsetning på 675 millioner kroner. Vi er 350 ansatte på Frøya, Hitra, Fosen, Orkanger, Melhus, Trondheim, Stjørdal og Røros. Vi har mellom 20 og 30 operative driftsselskaper, og vi er engasjert i mange ulike bransjer. Les mer om oss på kiinvesteringsselskap.no

Vi har mange nye spennende prosjekter på gang og søker nå etter konsernets første

HR-leder

Som HR-leder utvikler og leder du HR-arbeidet i konsernet i tett samarbeid med våre daglige ledere. Du har full kontroll på hvilke spilleregler som gjelder. Vi ser etter deg som er en god relasjonsbygger og som evner å arbeide helhetlig, samtidig som du sikrer at HR-oppgaver løses effektivt. Dine ansvarsområder vil blant annet være å utvikle selskapets HR-strategi og HR-kultur i tett samarbeid med konsernets ledelse.

Videre vil dine oppgaver være: 

 • Operativt HR-arbeid, bistand og støtte til våre ledere

 • Oppfølging av sykefravær, ferieavvikling og turnusplaner

 • Utvikle HR-prosesser på tvers i konsernet

 • Utvikle og vedlikeholde personalhåndbok

 • HMS i samarbeid med ekstern bedriftshelsetjeneste

 • Personal- og lønnspolitikk, forsikring og pensjon

 • Lederutvikling

 • Definere og følge opp nøkkeltall, kommunisere og sikre verdiskapning

 • Bistå våre ledere med ansettelseskontrakter på både norsk og engelsk

 • Bistå i oppfølging av ansatte

 • Rekruttering og onboarding

Den vi ser etter har høyere relevant utdanning og har jobbet innen fagfeltet i flere år.
Du er en person som jobber selvstendig, du er opptatt av kvalitet og er god på oppfølging.

Videre:

 • Du har utdanning på masternivå innen HR, ledelse, organisasjonspsykologi, jus eller annet relevant fagfelt

 • Du har inngående kunnskap om AML og annet relevant lovverk, tariffer og forskrifter

 • Du er analytisk, selvstendig, beslutningsdyktig og har høy integritet

 • Du er en sterk relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner

 • Du behersker engelsk godt både skriftlig og muntlig

 Hos oss vil du være en del av et arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som trives veldig godt sammen. Du vil få en arbeidsplass hvor vi har det spennende og motiverende på jobb!

Videre tilbyr vi:

 • Gode lønnsbetingelser

 • Stor innflytelse og påvirkning på egen arbeidshverdag

 • Faglig og personlig utvikling sammen med ledelsen i konsernet

 • Du blir en del av en virksomhet hvor det er korte beslutningsveier og hvor ting skjer raskt. Oppkjøp, integrasjoner og ulike samarbeidsformer med andre aktører gjør arbeidsdagen spennende og variert.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi har kontorer på Solsiden i Trondheim, og våre selskaper er rundt om i Midt-Norge.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Søknad med CV sendes til
Stein Gunnar Nilsen, konserndirektør – sgn@ki-i.no – Tlf. + 47 934 46 679
Frist 20. mai 2023

Ta kontakt med:

Stein Gunnar Nilsen
Konserndirektør
Send epost
Tlf. + 47 934 46 679