Kontakt

Besøksadresser:
KI Investeringsselskap – Hitra: Sentrumsgata 6, 7240 Hitra
KI Investeringsselskap – Trondheim: Beddingen 8, 7042 Trondheim
KI Investeringsselskap – Oslo: Storgata 22, 0184 Oslo

Dersom du ønsker å kontakte firma i KI konsernet kan du se på denne siden.

Nedenfor er kontaktinformasjon til ledelsen i KI Investeringsselskap AS.

Konsernledelse:

Morten Sjoner Syrstad

Adm. direktør
Send epost
Tlf. + 47 924 99 551

Stein Gunnar Nilsen
Konserndirektør
Send epost
Tlf. + 47 934 46 679

Stein Olav Sivertsen
Markedsdirektør
Send epost
Tlf. + 47 950 44 003

Jørgen Indset
Finansdirektør
Send epost
Tlf. + 47 982 83 200

Vidar Midtbø
Økonomidirektør
Send epost
Tlf. + 47 930 30 928

Andre kontaktpersoner:

Kristian Sørensen
Bonera – leder / eiendomsutvikler
Send epost
Tlf. + 47 92 69 75 56

Morten Sørensen
Eiendomsutvikler / prosjektleder
Send epost
Tlf: 41 63 47 90

Per Olav Haagensli
Drifts- og innkjøpsdirektør
Tlf. +47 916 11050

Martin Arnstad
IT-sjef
Send epost
Tlf. +47 476 67 192

Inger Helene Strømmen
HR-leder
Send epost
Tlf. +47 482 80 038

Lise Båtvik Haagensli
Salgs- og markedsansvarlig
Send epost
Tlf. +47 478 03 928

Bjørnar Bakken
Prosjektleder
Send epost
Tlf. +47 957 97 601