Lønnsrutiner

Fastlønn

Lønn blir utbetalt den siste dagen i hver måned

Timelønn

Alle timelister skal utarbeides av den enkelte arbeidstaker og leveres til ansvarlig i det enkelte selskap påfølgende 1. arbeidsdag i ny uke for foregående uke. Alle timelister skal være inne til ansvarlig i det enkelte selskap innen 1. arbeidsdag i påfølgende måned. Ansvarlige skal overlevere godkjente timelister til regnskap (lf@stiftsstaden.no) senest 5. i påfølgende måned. Ikke leverte timelister før fristen vil medføre at det ikke utbetales lønn til vedkommende. Om den 5. faller på helg eller rød dag, skal dette sendes til regnskap dagen før. Om det skal leveres på andre datoer sendes det mail fra Linda.

Lønn blir utbetalt den 10. hver måned.

Utlegg

Reiseregninger, kjøregodtgjørelse, utlegg m.m. skal være godkjent av ansvarlig i det enkelte selskap og leveres regnskap (lf@stiftsstaden.no) den 5. påfølgende måned for de som har timebetalt.

For fastlønnede gjelder fristen den 25. i samme måned.

Alle utlegg og timelister som ikke blir levert innen denne tiden må vente til neste måneds utbetaling.

Forskudd

Alle forskudd skal godkjennes av leder og utbetales av regnskap. Forskudd utbetales den 25. Alle godkjente forskudd skal være hos regnskap (lf@stiftsstaden.no) innen den 20.

Ett forskudd kan maximum tilsvare 50 % av en vanlig månedslønn.
Det vil kun være anledning til en kjøring med forskudd hver måned.

Andre bilag

Fravær, permisjoner, ferie, sykmeldinger, arbeidsavtaler og info om nyansatte leveres fortløpende til Linda (lf@stiftsstaden.no)

Om det skal leveres på andre datoer sendes det mail fra Linda.