Hvem er vi?

KI Investeringsselskap AS har sin base og utspring på Trøndelagskysten. Røttene skriver seg helt tilbake til handelsvirksomhet i Knarrlag – og Selvågsundet på Hitra i 1868. Konsernet er gjennom sin utvikling også stekt fundert basert på flere familier og investorer. Her trekkes frem familien Bjørstad i Knarrlagsundet, familien Sivertsen og Kristoffersen fra Fillan og familien Riiber på Frøya.

Selskapet driver i dag sin virksomhet innenfor verdikjeden eiendom. Det være seg eiendomsdrift og eiendomsutvikling både på bolig og næring. Vi har også betydelig virksomhet innen, bygg/anlegg, byggevarer, egne utbyggingsprosjekter, faghandel og tjenesteyting.

Grunnleggende for all vår virksomhet er god sterk vilje og betydelig kompetanse innen de områder vi opererer. God forretningsskikk og seriøsitet og gode relasjoner med våre kunder, setter vi høyt.

Vi er drevet av å skape og utvikle bærekraftige bedrifter. Positiv samfunnsutvikling i våre lokalsamfunn er viktig for oss og vi ønsker å bidra til dette.

Sammen med viljen har vi fokus på evnen. Dette går blant annet på kompetanseutvikling og finansielle muligheter.

KI konsernet er i dag etablert på Frøya, Hitra, Fosen, Aure, Kristiansund, Melhus, Trondheim, Stjørdal og Røros og vi har sterk lokalt forankret både gjennom eierskap og våre mange dyktige medarbeidere. Vi har en klar ambisjon om å utvikle nye selskaper framover og skape flere arbeidsplasser og være en spennende arbeidsplass for mennesker som vil noe.

Våre selskaper ønsker flere ansatte og kvalifiserte ledere. Vi vil gjerne komme i kontakt med dyktige damer og menn i alle aldre som ønsker å skape noe sammen med oss! Ønsker du å være med og bygge et sterkt team som skaper vekst, arbeidsplasser og positiv utvikling? Da sender du gjerne en åpen søknad med CV eller tar kontakt for en uforpliktende og konfidensiell prat.

Vår visjon er:
«Vi skaper varige verdier og bidrar til gode lokalsamfunn!»

Våre kjerneverdier er:
Handlekraft 
– vi beslutter og gjennomfører det vi avtaler med stor evne og vilje.
Utadvendt 
– vi har en åpen og ærlig kommunikasjon oss imellom og med omgivelsene. Vi snakker med andre, ikke om andre.
Dette skaper gode relasjoner til både kunder, forbindelser og internt i selskapet. 
Skaperglede
– vi bidrar til lønnsom vekst og positiv utvikling i lokalsamfunnet med fokus på omgivelser og miljø.
Vi har positiv innstilling og søker god samhandling.
Kompetanse
– vi leverer produkter og tjenester med høy kvalitet som gjør oss godt likt og anbefalt.
Vi er seriøse og etterrettelige, har godt lagarbeid bygd på gode rollemodeller og våre ledere utøver godt lederskap.