Om oss

Hvem er vi?

KI Investeringsselskap AS har sin base og utspring på trøndelagskysten. Røttene skriver seg helt tilbake til handelsvirksomhet i Knarrlag – og Selvågsundet på Hitra i 1868. Konsernet er gjennom sin utvikling også stekt fundert basert på flere familier og investorer. Her trekkes frem familien Bjørstad i Knarrlagsundet, familien Sivertsen og Kristoffersen fra Fillan og familien Riiber på Frøya. Selskapet driver i dag sin virksomhet innenfor verdikjeden eiendom. Det være seg eiendomsdrift og eiendomsutvikling både på bolig og næring. Vi har også betydelig virksomhet innen, bygg/anlegg, byggevarer, egne utbyggingsprosjekter, reiseliv, fag- og detaljhandel, renhold og avfallshåndtering. Grunnleggende for all vår virksomhet er god sterk vilje og betydelig kompetanse innen de områder vi opererer. God forretningsskikk og seriøsitet og gode relasjoner med våre kunder, setter vi høyt. Vi er drevet av å skape og utvikle bærekraftige bedrifter på Trøndelagskysten. Positiv samfunnsutvikling i våre lokalsamfunn er viktig for oss og vi ønsker å bidra til dette. Sammen med viljen har vi fokus på evnen. Dette går blant annet på kompetanseutvikling og finansielle muligheter. KI konsernet er i dag etablert på Frøya, Hitra og Fosen og vi har sterk lokalt forankret både gjennom eierskap og våre mange dyktige medarbeidere. Vi har en klar ambisjon om å utvikle nye selskaper framover og skape flere arbeidsplasser og være en spennende arbeidsplass for mennesker som vil noe. Våre selskaper ønsker flere ansatte og kvalifiserte ledere. Vi vil gjerne komme i kontakt med dyktige damer og menn i alle aldre som ønsker å skape noe sammen med oss! Ønsker du å være med og bygge et sterkt team som skaper vekst, arbeidsplasser og positiv utvikling på trøndelagskysten? Da sender du gjerne en åpen søknad med CV eller tar kontakt for en uforpliktende og konfidensiell prat.

Vilje og kompetanse på kysten

Vår visjon er: Vilje og kompetanse på kysten. Vi utvikler bedrifter og egne merkevarer ved hjelp av våre verdier: Vilje – Evne – Seriøsitet – Åpenhet

Våre 10 verdier

  1. KI har vilje og evne til å gjennomføre ved hjelp av god finansering, kunnskap og “guts” – handlekraft!
  2. KI søker å forstå framtida og ta kunnskapsbaserte avgjørelser idag – framoverlent!
  3. KI har godt lederskap som går foran som gode eksempler – rollemodeller!
  4. KI leverer produkter med kvalitet på en måte som gjør oss godt likt og annerkjent – foretrukket!
  5. KI opptrer seriøst, etterrettelig og inkluderende – til å stole på!
  6. KI har god faglig kompetanse og blir oppfattet som en fagpartner hos våre kunder
  7. KI bygger gode relasjoner til kunder, forbindelser og internt i konsernet
  8. KI ansatte har en åpen og ærlig kommunikasjon oss imellom og med omgivelsene
  9. KI følger lover og regler samt tar hensyn til omgivelser og miljø
  10. KI bidrar til vekst og positiv utvikling i lokalsamfunnet vårt på kysten