Bonera eiendom

Bonera Eiendom blir KI Investeringsselskap sitt nye navn på eiendomssatsingen framover. Med utvidelse av det geografiske nedslagsfeltet og en divisjonalisering av byggevarer, entreprenørvirksomhet, møbler og eiendomsutvikling er det naturlig at hver gren blir mer spesialisert og får sitt eget navn og identitet. – Vi gjør det slik for at vi skal bli enda tydeligere på områdene vi driver virksomhet, sier konserndirektør Stein Gunnar Nilsen i KI Investeringsselskap.

Hele eiendomsavdelingen til KI faller nå inn under dette nye navnet, og vil bli ledet av Morten Sørensen. KI sitter på en tomteportefølje og utbyggingsprosjekter som nå skal markedsføres under navnet Bonera Eiendom.

– For at vi skal bli tydeligere i markedet og skille dette bedre fra alle de andre virksomhetsområdene våre lager vi nå en egen merkevare som vil bli synlig i all markedsføring av vår eiendomsportefølje, sier eiendomsutvikler Morten Sørensen.

Vi har i tillegg ett tett samarbeid med Norgeshus som har hovedkontor på Melhus. Denne huskjeden ledes av familien Båtvik, som opprinnelig kommer fra Frøya. Norgeshus tilbyr tjenester som omfatter blant annet bistand med reguleringsprosesser, arkitekt- og ingeniørtjenester. I tillegg tilbyr de en komplett huskatalog som vi kan bygge etter, eller benytte som inspirasjon til våre nye boliger. Vi ser fram til å nyte godt av Norgeshus sin kompetanse på fagområdet, sier Morten Sørensen.

Kontaktinfo

Ingen ansatte ble funnet