Havglimt Eiendom

Tomte utviklingsselskap på Dyrvik, Frøya. KI Frøya AS eier 50 % og familien Ervik eier de resterende 50 % av selskapet. Tomteområdet er avsatt til boligformål og målet er å bygge mellom 60 og 100 boenheter på området, som nå starter med reguleringen.

  • Adresse Armen 29, 7270 Dyrvik

  • Telefon 913 13 777

  • Organisasjonsnr. NO 992 448 423 MVA

Kontaktinfo

  • Kristian Sørensen

    Eiendomsutvikler/prosjektleder92 69 75 56ks@kiinvesteringsselskap.no

[/wpv-map-marker]