KI Renholdsservice

Renholdstjenester

Bedrifter og privatmarkedet

KI renholdsservice er et nyetablert datterselskap under Knarrlagsund Invest AS og har tilholdssted i Knarrlagsundet.
Andre selskaper under Knarrlagsund Invest AS er;

 • Knarrlagsund Eiendomsutvikling AS
 • Hitra Bygg- og Snekkerservice AS
 • Hitra graveservice AS
 • Knarrlagsund Byggvare AS
 • Katrima AS
 • O. Selvaags Eftf AS
 • Knarrlagsund Eiendomsdrift AS
 • Knarren Brygge Drift AS

Vi leverer renholdstjenester til disse, samt at vi i tillegg ønsker å være den foretrukne leverandøren av renholdstjenester med kvalitet til andre på Hitra og omegn. Vi leverer renholdstjenester til bedrifter og privatmarkedet. Vi er opptatt av at våre tjenester skal være av høy kvalitet, slik at kundens forventninger blir tilfredsstilt.  Kunden skal få en positiv opplevelse når de velger å bruke oss.

KI Renholdsservice AS sine ansatte er opptatt av en Ren hverdag!

Et bra renhold starter med;

 • Riktig kompetanse
 • Kurs og opplæring av de ansatte.
 • Riktige renholdsplaner
 • Riktige metoder
 • Riktig utstyr
 • Dokumentasjon og oppfløging

 • Telefon 70 30 96 66

 • Organisasjonsnr. NO 919 585 277 MVA

Kontaktinfo

[/wpv-map-marker]