Knarrlagsund Eiendomsutvikling

KI sitt eiendomsutviklingsselskap for boligeiendommer i Knarrlagsundet og Ulvøya. Dette inkluderer hele Åkervika feltet, flere øvrige boligtomter samt et større hyttefelt i Selvågsundet.

  • Adresse 7242 Knarrlagsund

  • Telefon 97 15 06 36

  • Organisasjonsnr. NO 997 696 603 MVA

Kontaktinfo

[/wpv-map-marker]