Kystavfall

Ingen jobb for stor, ingen for liten

Kystavfall, er et av Norges mest miljøvennlige avfallshåndterings selskap!

Med et sterkt fokus på miljø, gjør vi om alt avfall til en ressurs. Vi pakker og sorterer alt avfall som kommer inn til håndterbare enheter for gjenbruk. Kystavfall har i dag avfallsmottak på Hitra og Frøya, dette for å spare miljøet vårt for unødvendig transport. Her fragmenterer vi avfallet ditt om til råstoff.

Vårt mål er å tilby våre kunder alt av tjenester innen renovasjon gjennomført på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Avfall med et grønt fotavtrykk.

  • Adresse Hitterveien 24, 7246 Sandstad

  • Telefon 934 46 679

  • Organisasjonsnr. NO 920 926 983 MVA

Kontaktinfo

  • Stein Gunnar Nilsen

    KonserndirektørTlf. + 47 934 46 679sg@kiinvesteringsselskap.no

  • Stig Dyrvik

[/wpv-map-marker]