Mediehuset Fillan

Flott næringseiendom på ca. 3.000 kvm. med både butikker og kontorer.

Her holder flere selskaper til, blant annet Hitra Frøya Lokalavis, Vindfang, Fagmøbler Hitra, Frivillighetssentralen, Hitra misjons- og nærmiljøsenter, Admento Regnskapskontor, Eterni, Sodvin.

  • Adresse Storhaugveien 10, 7240 Hitra

  • Telefon 92 69 75 56

  • Organisasjonsnr. NO 992 595 418 MVA

Kontaktinfo

  • Kristian Sørensen

    Eiendomsutvikler/prosjektleder92 69 75 56ks@kiinvesteringsselskap.no

[/wpv-map-marker]