Fagmøbler Røros

Røros Møbler driver Fagmøbler Røros. Gaula Holding, som eies av KI, er deleier av Røros Møbler.

  • Telefon 72 41 12 20

  • Organisasjonsnr. 885 554 652

Kontaktinfo

Ingen ansatte ble funnet