Våre virksomheter og viktigste investeringer

KI utvikler boliger, nabolag og lokalsamfunn i raskt voksende regionsenter  i Trøndelag og Nordmøre. Vi driver eiendomsutvikling med både salg og utleie av boliger og næringsarealer. Med lokal forankring er KI en aktiv eier av små og mellomstore selskaper i Midt-Norge, med hovedvekt innenfor eiendom, entreprenør, byggevarer og faghandel møbel. Vi jobber tett med Optimera Montér, Norgeshus og Fagmøbler Norge med å utvikle en del av virksomhetene våre. I dag er vi etablert på Frøya, Hitra, Fosen, Aure, Melhus, Trondheim, Verdal, Stjørdal og Røros. Totalt er vi omlag 350 ansatte. Vår ambisjon er å skape og utvikle lønnsomme bedrifter, bygge infrastruktur og bygg som skal være gode hjem for folk og bedrifter. KI vil bidra til at lokalsamfunnene er gode og levende steder som byr på varer og tjenester alle trenger.